петък, 12 септември 2008 г.

Враца


СОУ "Христо Ботев"

Школа "Христо Ботев"


Улицата към началното училище "Иванчо Младенов" .

Улица в школу "Иванчо Младенов".


Читалище "Развитие".

Центр "Развитие".


Сградата на Община Враца

Здание муниципалитета Враца.


СОУ "Козма Тричков".

Школа "Козма Тричков".
Изгледи от Врачанския язовир

Виды от Врачанское водохранилище.


Балкана - вечер.

Гора Балкан - вечер.Улица "Търговска".Паметника на Христо Ботев.

Памятник Христо Ботеву.

Публикуване на коментар