вторник, 23 декември 2008 г.

Бъдни вечер


Трапезата на Бъдни вечер трябва да бъде изобилна, а храните на нея - нечетен брой и постни. По традиция се приготвя варено жито, варен фасул, сарми с ориз или булгур, ошав. Слагат се също така чесън, орехи, мед, кромид лук, запазени от лятото пресни плодове, вино, ракия - всичко, което е произведено през годината в суров или обработен вид. На трапезата се поставя също така сурово жито и колакът от Игнажден. На места в Западна България, Тетевенско, Пловдивско и Македонската област се изпича прясна пита със сребърна пара. Под трапезата на Бъдни вечер се разстила слама. До трапезата се поставят различни предмети - ремъка на ралото, напълнена с житни зърна ръкавица, паничка с пясък, кесия с пари, сито с житни зърна и вързани за него с червен конец босилек и чесън, сърп. Вечерята на Бъдни вечер винаги е в семеен кръг и трябва непременно да бъде кадена. Най-възрастният мъж или жена прекадява с тамян най-напред масата, след това всички останали стаи и помещения в дома, накрая двора и обора. Според народното схващане с каденето се прогонват злите и нечисти сили. Вечерята на Бъдни вечер започва рано, за да узреят рано житата. По време на яденето хората не трябва да стават, за да лежат квачките върху яйцата и да измътят пиленца. Само стопанинът има право да става, но трябва да върви приведен, за да се превиват житата от зърно. Остатъкът от хляба се слага на полицата, за да израстнат високо житата през лятото. След вечеря децата се търкалят върху сламата на една страна, за да се превият така и житните стъбла. От трапезата на Бъдни вечер се запазват орехите, суровото жито и недогорялата свещ за следващите кадени вечери. Самата трапеза според вида на храните има поминален характер. При сядането около нея някъде се оставя празно място - за мъртвите (починал близък или роднина). През нощта сфрата не се прибира, защото хората вярват, че починалият ще дойде на вечеря. Около трапезата на Бъдни вечер се гадае. Гадае се за времето през всеки месец от новата година, за очакваната реколта от различните култури, за здравето на всеки член от семейството, за предстоящия брак на момите.
Посреднощ на Бъдни вечер тръгват коледарчетата. Те са момчета от осем до дванадесетгодишна възраст, които ходят по къщите на роднини, съседи и цялото село. Това ходене се нарича "коледуване". Всяко коледарче носи дрянова пръчка. Коледарчетата са предвестници на коледарниците. Не се чуват онези песни, които се пеят по Коледа, пеят се само кратки песни и припевки. За коледарчетата домакинята е приготвила рано сутринта колачета, които им дава заедно със сушени круши, сливи, орехи, ябълки, грозде.
Повече тук.

Стол на Рождество должен быть богатый, а еда на него - нечетное число и постная. По традиции приготовлять вареная пшеница, вареный фасоль, голубцый с рисом или с крупом из пшеницы, компот из сушеные фрукты. Положить на столу также чеснок, грецкие орехи, мед, лук, свежие фрукты, вино, ракия - все, что производиться в течение года в сыром или переработанном виде. На места в Болгарии выпекают пита с серебряной монету. На Рождественский сочельник под столу расстилаеться соломы. Ужин на Рождество всегда в семейном кругу и должен быть копчен. Самый старый мужчина или женщина кадить в первом очеред столу, а затем все остальные комнаты в доме, а наконец двор и хлев. Согласно народному восприятию копчение прогоняет зла и нечистые силы. Рождественский ужин начинается рано, чтобы рано созреет пшеница. Ночью стол не убирать, потому что люди считают, что покойный придет к ужину. На Рождественский сочельник вокруг стола гадают. Гадают, какая будет погода, какой урожай ожидается, здоровье каждого члена семьи, на предстоящий брак девочек. В полночь выходят мальчики, которые колядовать. Они от 8 до 12 возраста, ходять в дома родственников, соседи и вся деревня. Каждый мальчик несет кизиловая палка. Эти мальчики являются предвестники мужчинами, которые ходять колядовать. Не услышать эти песни, которые поют на Рождество, а просто поют короткие песни и припевки. Для мальчики хозяйка приготовила еще рано утром калачи, которые дает им, а еще дает сушеные груши, сливы, грецкие орехи, яблоки, виноград.
Публикуване на коментар