неделя, 14 февруари 2010 г.

Домашна вълна / Домашная шерсть

В миналото българките сами обработвали и оцветявали вълната, прели преждата. От нея тъчели шарени черги и торби, плели чорапи, калцуни, елеци и др. Изпозвали багрила от природата за постигане на желания цвят.


В прошлом болгарские женщины сами обрабатывали, красили и пряли пряжу. Из нее ткали пестрые ковры и сумки, вязали носки, гетры и др. Использовали краски природы для достижения желаемого цвета.

За получаването на кафяв цвят моята баба е използвала орехови люспи. А най-хубавото е, че не пуска при пране.


Для коричневого цвета моя бабушка использовала шелухой греческого ореха. Закрепитель не нужен.

Posted by Picasa
Публикуване на коментар