събота, 16 януари 2010 г.

Първото цветче / Первый цветок


Поща

По стъклото до кревата
кой ми чука?
- Влез! Влез! Влез!

Първото цветче допрати
Пролетта на мой адрес.


Димитър Светлин
Posted by Picasa
Публикуване на коментар