събота, 17 октомври 2009 г.

През прозореца / Из моего окошка

Продължавам щафетата от Дария.Продолжаю эстафету от Дарии.


Изглед на север


Вид на севере

И на юг
В далечината се вижда Витоша.


И на юге
В далечину видно гора Витоша.
Posted by Picasa
Публикуване на коментар