петък, 30 януари 2009 г.

Имам награда / У меня награда :)


Тази награда получих от Miss Kukki. Означава "Разспространител на любов". А всички, които се занимаваме с творчество, разспространяваме любов. Затова творете!

Наградила меня Miss Kukki. Название награды "Распространитель любви". А все, которые занимаемся творчества, распространяем любви. Поэтому творите!

Публикуване на коментар